Szkolenia to skuteczna i szybka metoda na podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności. Osoba, która chętnie korzysta z różnego rodzaju szkoleń jest zdecydowanie lepiej postrzegana przez pracodawców. Szkolenia są także kluczowym czynnikiem doskonalenia jakości kapitału ludzkiego.

W gospodarce nieustannie rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, którzy oprócz niezbędnych do wykonywania konkretnego zawodu kompetencji twardych, posiadają także kompetencje miękkie. Kompetencje twarde, czyli tzw. bazowe to konkretne umiejętności, jakie posiada pracownik, najczęściej są one potwierdzone dyplomami. Do tego typu umiejętności zalicza się m.in.:

 • znajomości obsługi komputera / programów,
 • znajomość języków obcych,
 • zarządzanie projektami innowacyjnymi,
 • posiadane prawo jazdy,
 • obsługa kasy fiskalnej.

Każdy zawód wymaga posiadania innych kompetencji twardych. Kasjerka w sklepie musi umieć liczyć oraz obsługiwać kasę fiskalną, z kolei kierowca posiadać prawo jazdy i znać topografię.

Kompetencje miękkie to z kolei te skupiające się na udoskonalaniu konkretnych umiejętności psychospołecznych. Zaliczamy do nich m.in:

 • zdolności komunikacyjne,
 • umiejętności negocjacyjne,
 • umiejętności osobiste,
 • umiejętności zarządcze,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • odpowiednią autoprezentację,
 • panowanie nad stresem.

Zarówno jedne, jak i drugie mają istotny wpływ na efektywność i jakość wykonywanej przez nas pracy.

Pomocne w rozwijaniu swoich kompetencji są wspomniane już szkolenia. Szkolenia, coaching, czy popularny w ostatnim czasie e-learning stwarzają pracownikom wiele możliwości na rozwijanie swoich umiejętności i podnoszenie kompetencji.

W naukach o zarządzaniu szkolenie definiowane jest jako proces grupowego rozwoju, podczas którego uczestnicy zdobywają i poszerzają swoją wiedzę oraz udoskonalają umiejętności. Punktem wyjścia do opracowania planów szkoleń jest analiza potrzeb szkoleniowych, która pozwala określić, czy wybrane przez organizację szkolenie jest odpowiednie dla organizacji i wybranej grupy odbiorców.

Najczęściej wyróżniamy szkolenia zawodowe wewnętrzne, te organizowane przez zewnętrzne firmy szkoleniowe oraz szkolenia dofinansowane z UE lub Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Te pierwsze mają na celu podnoszenie kwalifikacji pracownika przez pracodawcę lub innych pracowników. Duża część szkoleń zawodowych jest też przeprowadzana przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne. Tego typu szkolenia zazwyczaj są lepiej dopasowane do specyfiki branży oraz potrzeb samych pracowników. Do form szkoleń organizowanych poza miejscem pracy zaliczamy m.in. warsztaty, wykłady, konferencje, prezentacje, gry i symulacje. To w interesie przedsiębiorstw leży stwarzanie swoim pracownikom warunków do ciągłego i systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, co w późniejszym czasie może mieć istotny wpływ na wzrost wydajności pracy.

Prócz szkoleń, które pokrywa w części lub w całości pracodawca lub pracownik wyróżnia się też te szkolenia, które są całkowicie bezpłatne. Różnica pomiędzy nimi sprowadza się wyłącznie do formy odpłatności za szkolenie.

Szkolenia bezpłatne nie znaczy gorsze. Prywatne przedsiębiorstwa oraz fundacje coraz częściej wychodzą z inicjatywą darmowych szkoleń cieszących się dużą popularnością. Firmy szkoleniowe, które nie pobierają opłat za swe świadczenia oferują usługi równie wysokiej jakości. Szkolenia bezpłatne prowadzone są przez wielu certyfikowanych trenerów. Pracownik lub indywidualna osoba fizyczna może doskonalić swoje umiejętności w różnych dziedzinach, a przy tym nikt nie ponosi żadnych dodatkowych opłat. Jest to bardzo dobra alternatywa dla szkoleń płatnych, na które niechętnie decydują się osoby prywatne i pracodawcy. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński aż 45% firm w Polsce nie szkoli swoich pracowników.

Najważniejsze, by być świadomym tego, że warto w siebie inwestować. Możliwości wpasowania się w dynamicznie zmieniający się rynek pracy dają szkolenia. I to właśnie one powinny być standardem, na który decyduje się każdy z nas.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Skuteczne sposoby na zwiększenie swoich kompetencji

Im wyższe kompetencje tym większe szanse na rynku pracy. Duża część pracodawców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w...

Zamknij