Im wyższe kompetencje tym większe szanse na rynku pracy. Duża część pracodawców doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w czasach ostrej rywalizacji na współczesnym rynku pracy, trzeba poszukiwać pracowników kreatywnych, otwartych na zmiany i na zdobywanie nowej wiedzy.

W pozyskaniu odpowiednich pracowników istotną rolę odgrywa proces rekrutacji i selekcji. Sama rekrutacja nie daje gwarancji zatrudnienia. Po rekrutacji zawsze odbywa się selekcja pracowników, która ukierunkowana jest na ocenę możliwości realizowania przez nich zadań na danym stanowisku. Taki proces selekcji odnosi w sposób bezpośredni do oceny posiadanych przez kandydata kompetencji.

Kompetencje to określone dyspozycje w zakresie wiedzy, umiejętności, zdolności i postaw, pozwalające realizować zadania zawodowe na odpowiednim poziomie. Mówiąc o kompetencjach mamy na myśli pewien zbiór charakterystyk opisujących daną osobę, które pozwalają jej na efektywne wykonywanie zadań na stanowisku pracy.

Kompetencje twarde wystarczą, aby odnieść sukces? Nic bardziej mylnego. To umiejętności miękkie podczas aplikowania na stanowiska kierownicze i te związane z pracą ludźmi mają znaczenie priorytetowe.

Przykładowy podział na kompetencje twarde i miękkie

Kompetencje twarde Kompetencje miękkie
wiedza merytoryczna umiejętności osobiste (np. zarządzanie swoją pracą)
umiejętności specjalistyczne w jakiejś dziedzinie umiejętności komunikacyjne (np. umiejętność przemówień)
znajomość języków obcych umiejętności negocjacyjne (np. zdolność perswazji)
zarządzanie projektami umiejętności interpersonalne (np. umiejętność pracy w zespole)
umiejętność obsługi komputera / programów umiejętności zarządcze (np. delegowanie zadań)

Nie każdy z nas rodzi się świetnym mówcą i potrafi radzić sobie ze stresem. Jednak za pomocą różnych sposobów z powodzeniem można rozwijać zarówno posiadane kompetencje miękkie, jak i twarde. Rozwój kompetencji własnych to najlepsza inwestycja w siebie. Stajemy się wtedy bardziej atrakcyjni dla pracodawców i nie dotyka nas bezrobocie.

Popularnym i jednocześnie bardzo skutecznym sposobem na podnoszenie swoich kwalifikacji są szkolenia. Szkolenia dają możliwość rozwoju, a nawet zmiany ścieżki zawodowej. Warto jednak pamiętać, że nie dotyczą tylko osób, które poszukują pracy, ale także osób zajmujących już konkretne stanowiska w danej branży.

Uczestnictwo w szkoleniach zazwyczaj przynosi obustronne korzyści – pracodawcy i pracownikowi. Pracownik podnosi poziom umiejętności, dzięki temu staje się bardziej efektywny oraz zwiększa swoją pozycję na rynku pracy. Pracodawca z kolei wykorzystuje zdobyte przez niego umiejętności dla potrzeb firmy, co ma wpływ na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Firmy szkoleniowe oferują szkolenia prowadzone w formie otwartej (dla klientów indywidualnych) i zamkniętej (dla działu firmy). Zakres tematyczny szkoleń jest bardzo szeroki. Aby jednak szkolenie przyniosło pożądany efekt musi być dopasowane do potrzeb i oczekiwań uczestnika. Tylko odpowiednio dopasowane szkolenie przyczynia się do realizacji ludzkich potrzeb i pragnień.

Szkolenia mogą być organizowane w różny sposób – mogą być przeprowadzane wewnątrz organizacji przez osoby tam pracujące albo przez zewnętrzne firmy szkoleniowe. Pracodawca lub osoba fizyczna może także zgłosić swój udział w szkoleniach dofinansowanych z UE lub z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego). Niebagatelne znaczenie ma kadra prowadząca szkolenia. Trener powinien być osobą wykwalifikowaną, kompetentną, a przede wszystkim specjalizować się w konkretnej dziedzinie. Nie ma trenerów od wszystkiego.

W ostatnim czasie popularnym sposobem na skorzystanie z szerokiej oferty szkoleń jest udział w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez zewnętrzne firmy szkoleniowe i fundacje. Takie firmy posiadają wykwalifikowany personel, który potrafi  dopasować ofertę do potrzeb firmy i potrzeb klientów indywidualnych. Tego typu szkolenia dają wielotorowe możliwości rozwoju zarówno w obszarze szkoleń biznesowych, jak i z administracji publicznej. W biznesie duże znaczenie mają szkolenia komunikacyjne, negocjacyjne, szkolenia ze sprzedaży, obsługi klienta czy zarządzania. Z kolei w administracji publicznej pomocne okazać się mogą szkolenia z przepisów prawa, finansów publicznych i księgowości.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Kiedy warto wybrać darmowe szkolenie?

Szkolenia obejmują różnorodne formy doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy w wielu dziedzinach. Stanowią doskonałą formę inwestowania w...

Zamknij