LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Cena podstawowa: 550zł netto – Cena po rabacie 50% – 275zł netto

Zapisz się na płatne szkolenie z RODO

Obowiązująca od 2018 r. duża nowelizacja w zakresie ochrony danych osobowych stanowi ogromne wyzwanie nie tylko dla przedsiębiorców, ale dla każdego, kto przetwarza dane osobowe. Jest ona wynikiem wdrożenia do porządków państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Najdalej idące zmiany przewidziane ogólnym rozporządzeniem:

 • Kary finansowe
 • Zasada risk based approach
 • Dodatkowa ściezka prawna dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych
 • Europejska sieć ochrony danych osobowych

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Największa od 21 lat reforma ochrony danych osobowych wymusza na przedsiębiorcach i instytucjach państwowych dostosowanie procedur bezpieczeństwa danych do nowych standardów (RODO). Przedmiotem szkolenia jest również omówienie najistotniejszych zmian, jakie dzięki w/w rozporządzeniu wchodzą w życie wraz z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

DLA KOGO:

 • przedsiębiorców, bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej
 • przedstawicieli instytucji, urzędów, organów administracji rządowej i samorządowej
 • każdego, kto mocą rozporządzenia jest zobowiązany do wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych
 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Podczas szkolenia zostanie przeprowadzona analiza i przedstawione praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przynosi reforma, takich jak m.in. zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych GIODO i klientowi, powołanie inspektora ochrony danych, ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych, prawo do przenoszenia danych, rozszerzenie klauzul informacyjnych i modyfikacja klauzul zgody.
 • Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z dokumentacją, jaka powinna towarzyszyć procesowi wdrażania nowych regulacji.
PROGRAM SZKOLENIA (1 dzień):
 1. Przedmiot i cele RODO.
 2. Konsekwencje ujednolicenia przepisów o ochronie danych osobowych w ustawodawstwie Unii Europejskiej i wpływ reformy na  funkcjonowanie sytemu prawa w Polsce
 3. Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej
 4. Definicje (dane osobowe, anonimizacja, pseudonimizacja, zbiór danych, przetwarzanie danych)
 5. Zakres prawa do prywatności i ochrony danych osobowych w orzecznictwie europejskim
 6. Znaczenie ochrony danych osobowych dla prawa do prywatności
 7. Zakres podmiotowy ochrony danych osobowych
 8. Zakres przedmiotowy ochrony danych osobowych
 9. Przetwarzanie danych do celów osobistych lub domowych jako wyjątek od zakresu przedmiotowego  
 10. Zasady przetwarzania danych osobowych.
 11. Zasady lawfulness, fairness and transparency
 12. Zasada purpose limitation
 13. Zasada data minimisation
 14. Zasada accuracy – Zasada storage limitation
 15. Zgodność przetwarzania z prawem
 16. Warunki wyrażenia zgody
 17. Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
 18. Przetwarzanie danych zwykłych i wrażliwych
 19. Przetwarzanie danych na podstawie zgody osoby, której dotyczą
 20. Warunki ważności zgody i jej forma
 21. Czy można wycofać zgodę
 22. Zgoda dziecka na świadczenie usług społeczeństwa informacyjnego
 23. Przetwarzanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy
 24. Przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązku prawnego
 25. Przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów
 26. Przetwarzanie danych w interesie publicznym
 27. Przetwarzanie danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Marketing i marketing elektroniczny oraz cookies
 28. Dane wrażliwe.
 29. Obowiązek zapewnienia informacji dotyczących przetwarzania danych
 30. Rozszerzenie klauzul informacyjnych
 31. Wpływ informacji o przetwarzaniu na zgodność przetwarzania z prawem
 32. Powstanie obowiązku informacyjnego
 33. Wyłączenia od obowiązku informacyjnego
 34. Prawo dostępu do danych, poprawiania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 35. Prawo dostępu do danych (uzyskania na wniosek informacji o przetwarzaniu danych)
 36. Prawo do korekty danych
 37. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 38. Prawo do usunięcia danych
 39. Poinformowanie kolejnych administratorów o żądaniu usunięcia danych
 40. Wyjątki od obowiązku usunięcia danych
 41. Obowiązki administratora (ADO)
 42. Współadministratorzy
 43. Podmiot przetwarzający (procesor)
 44. Bezpieczeństwo przetwarzania
 45. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 46. Wyznaczenie inspektora ochrony danych (Data Protection Officer)
 47. Zadania inspektora ochrony
 48. Podmiot certyfikujący
 49. Transfery danych osobowych poza UE i EOG. Definicja przekazywania danych osobowych

Zapisz się na płatne szkolenie z RODO

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Cena podstawowa: 550zł netto – Cena po rabacie 50% – 275zł netto

Trener prowadzący szkolenie: Marzena Tyl

Data szkolenia:

2018-05-11 – Kraków

2018-05-21 – Katowice

2018-06-06 – Katowice

2018-06-11 – Warszawa

2018-07-02 – Kraków

2018-07-11 – Katowice

Miejsca, w których odbędą się szkolenia:

Warszawa: ADN Centrum Konferencyjne ul. Al.Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa www.ckadn.pl/kontakt Kraków: Hotel*****Radisson Blu ul. Straszewskiego 17 31-101 Kraków www.radissonblu.com/pl/hotel-krakow Katowice: Hotel***Quality Silesian ul. Szybowcowa 1 A 40-502 Katowice www.silesianhotel.pl/kontakt

Zapewniamy:

 • praktyczne szkolenie prowadzone przez doświadczonego Trenera – praktyka biznesu
 • profesjonalne materiały szkoleniowe
 • opiekę / doradztwo Trenera do jednego miesiąca po zakończonym szkoleniu
 • przerwy kawowe
 • obiad

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami »

Na wszelkie dodatkowe pytania odpowie Państwu Opiekun tego szkolenia:

klaudia adamus avenhansen szkoleniaZachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami »

 

Klaudia Adamus Specjalista ds. Organizacji Szkoleń

515 212 450 | 12 399 41 69

klaudia.adamus@fundacja-avenhansen.pl 

Uprzejmie prosimy o pobranie dokumentów, wypełnienie, podpisanie i odesłanie do nas. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych muszą być podpisane.

PDF 150x150 RTF 150x150

 

Zgłoś się szybko na szkolenie z RODO!

Wyślij formularz nawet gdy w tej chwili nie ma wolnych miejsc na to szkolenie

  Akceptuje zgody

  Przeczytaj poprzedni wpis:
  Agnieszka Olejnik

  Agnieszka Olejnik Trener umiejętności miękkich. Wybitna osobowość. Ogromne doświadczenie praktyczne. Dyplomowany trener biznesu z 11-letnim doświadczeniem, ekspert ds. rozwoju pracowników...

  Zamknij