Szkolenia obejmują różnorodne formy doskonalenia swoich umiejętności, podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy w wielu dziedzinach. Stanowią doskonałą formę inwestowania w kapitał ludzki, co wpływa na wyższą jakość wykonywanej pracy. Szkolenia stanowią jedno z najważniejszych działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Dla każdej organizacji wartością są pracownicy, a przede wszystkim kompetencje, które posiadają.

Obecnie istnieje wiele metod na podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności. Jedną z nich są coraz bardziej popularne w ostatnim czasie szkolenia. Powoli zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że kluczem do sukcesu jest inwestycja w siebie. Rynek pracy jest bardzo wymagający, a niekiedy nawet bezlitosny. Aby się na nim utrzymać, trzeba ciągle się rozwijać i inwestować w wiedzę niekoniecznie pieniądze, a  przede wszystkim swój czas.

Kiedy i dlaczego wybrać darmowe szkolenia? Oto kilka powodów

  • Szkolenia bezpłatne nie wymagają wnoszenia żadnych opłat. Nie trzeba płacić osobie prowadzącej szkolenie ani też za wynajem sali. Tego typu szkolenia najczęściej organizowane są przez zewnętrzne firmy szkoleniowe i fundacje. Nie można jednak mylić szkoleń całkowicie bezpłatnych z tymi dofinansowanymi. Te drugie najczęściej finansowane są z UE, europejski fundusz pokrywa określony procent kosztów szkolenia, a resztę najczęściej dopłaca uczestnik.
  • Szkolenia bezpłatne oferują różnorodne kursy i programy, w ramach których uczestnik nabywa nowe umiejętności. Dla pracodawcy równie ważne, co kompetencje zawodowe są kompetencje społeczne (tzw. umiejętności miękkie). Z badań przeprowadzonych na grupie 100 przedsiębiorców wynika, iż do najbardziej pożądanych umiejętności społecznych należą m.in. zdolności komunikacyjne, osobiste, praca zespołowa, umiejętności negocjacyjne, zarządcze (w tym zarządzanie projektami) i elastyczność.
  • Jakość bezpłatnych szkoleń jest na równie wysokim poziomie, co tych płatnych.
  • Musimy też pamiętać o tym, że pracodawcy z dużym entuzjazmem patrzą na osoby, które nastawione są na podnoszenie własnych kwalifikacji i chętnie podejmują działania w tym kierunku. Współcześnie na rynku pracy większość osób może pochwalić się dyplomem wyższej uczelni, dlatego warto jest szukać nowych dróg rozwoju.
  • Nie trzeba być przedsiębiorcą i mieć pod sobą pracowników, aby wziąć udział w szkoleniu. Jednak bez wątpienia każdy pracodawca powinien zadbać o rozwój swoich pracowników. Organizowanie przez zarządzających szkoleń dla pracowników przynosi wymierne korzyści. Rozwój kluczowych kompetencji pracowników to forma inwestowania w rozwój i progres firmy. Odpowiednio przeprowadzone szkolenie wpływa na skrócenie czasu, w jakim pracownik będzie osiągał oczekiwane wyniki i minimalizuje ewentualne koszty związane z pojawiającymi się błędami. W tym wypadku szkolenie musi być w pełni dopasowane do specyfiki przedsiębiorstwa.
  • Dla osób prywatnych szkolenia są szansą na zdobycie nowych umiejętności, których nie znajdzie się w książkach, zmianę dotychczasowej branży, a nawet wyższe zarobki i awans. Każda nawet drobna informacja może udoskonalić coś w naszym życiu.
  • Szkolenia wybierane przez indywidualne osoby nie muszą być związane z pracą, którą wykonujemy. Warto wybierać takie szkolenia, które będą związane z naszymi zainteresowaniami. Zdarza się także, że popadamy w rutynę i niechętnie wykonujemy dotychczasowe zajęcia. Wtedy z pomocą przychodzą różnego rodzaju szkolenia i kursy, które dają możliwość “przekwalifikowania”.
  • Bezpłatne szkolenia warto wybrać wtedy, kiedy obok wiedzy teoretycznej nabytej podczas studiów, z książek i Internetu chcemy posiąść wiedzę praktyczną.

Wiele bezpłatnych kursów daje solidne podstawy w konkretnej tematyce. Jakość takich szkoleń jest na tyle wystarczająca, że nie trzeba się martwić o poświęcony czas. Wręcz przeciwnie – warto poświęcić ten czas, aby poszerzyć wiedzę o nowe zagadnienia i umiejętności. Szkolenia skierowane do klientów indywidualnych pozwalają udoskonalić i rozwinąć umiejętności niezbędne do osiągnięcia własnych osobistych celów.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Szkolenia bezpłatne czy dofinansowane z UE? Poznaj różnice

Szkolenia, stanowiące siłę rozwoju personelu w przedsiębiorstwie, są nierozerwalnie połączone z podnoszeniem kompetencji personelu oraz poszerzaniem ich umiejętności dopasowywania się...

Zamknij