Szkolenia są skutecznym sposobem na nabycie nowych umiejętności oraz zwiększenie kompetencji. Wyszkolony pracownik jest skuteczny i bardziej efektywny. Jak pokazują badania Saratoga HC Benchmarking, firmy coraz częściej decydują się na zaangażowanie trenerów szkolących personel. Dla osób prywatnych, które chcą się dokształcać alternatywną są prywatne firmy i fundacje szkoleniowe.
Organizowanie szkoleń często wiąże się z różnego rodzaju kosztami, które ponosi pracodawca, a niekiedy nawet pracownik. Organizując szkolenia pracodawca może ponieść koszty z tytułu wynajmu sali, wyżywienia, a także konieczności zapłaty za trenera czy materiały szkoleniowe. Pracodawca także może obciążyć pracownika kosztami szkolenia, zwłaszcza jeśli została zawarta umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Może to nastąpić jednak tylko w określonych sytuacjach, które reguluje Kodeks Pracy.

Według art. 103 Kodeksu Pracy obciążyć pracownika dodatkowymi kosztami za szkolenie można w sytuacji gdy:

  • pracownik nie chce podjąć lub przerywa podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia winy pracownika w trakcie lub po ukończeniu dokształcania w okresie nie dłuższym niż trzy lata,
  • w okresie do trzech lat pracodawca rozwiąże stosunek pracy,
  • w okresie do trzech lat pracownik rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia.

Pracodawca lub prywatna osoba może także skorzystać ze szkoleń dofinansowanych z UE. Wysokość dofinansowania, które można otrzymać w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uzależnione jest od rodzaju szkolenia i wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku małych oraz mikro przedsiębiorstw może to być do 80% środków z UE, a w przypadku dużych firm do 60%. Z kolei osoby fizyczne mogą starać się o  dofinansowanie z UE do 100%, a udział w szkoleniu może wziąć każdy kto:

  • zamieszkuje określone województwo lub powiat,
  • pracuje w określonej branży,
  • ma więcej niż 45 lat.

Szkolenia dofinansowane z UE lub te dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wymagają złożenia odpowiednich wniosków zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i osoby fizyczne.
Oprócz wspomnianych form korzystania ze szkoleń, na rynku istnieje wiele firm oferujących odpłatne usługi szkoleniowe. Ceny szkoleń są bardzo zróżnicowane, uzależnione są w dużej mierze od tematyki szkolenia, liczebności grupy, miejsca przeprowadzenia szkolenia oraz usług dodatkowych, takich jak catering czy materiały dydaktyczne.

Skuteczną alternatywą dla wymienionych wyżej szkoleń są bezpłatne szkolenia organizowane przez fundacje i prywatne przedsiębiorstwa. Tego typu firmy szkoleniowe nie pobierają żadnych kosztów za oferowane szkolenia zarówno od przedsiębiorców, jak i indywidualnych osób zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji. W swojej ofercie posiadają cały wachlarz szkoleń z zakresu rozwoju tzw. kompetencji twardych i miękkich.

Fundacje szkoleniowe umożliwiają wzięcie udziału w wybranym szkoleniu każdemu, kto jest tym zainteresowany. Dzięki tego typu inicjatywie pracownik nie jest uzależniony od pracodawcy, nie musi czekać na szkolenie w firmie, w której pracuje, zaczyna inwestować w siebie już wcześniej.

Uczestnictwo w szkoleniach poprawia naszą sytuację na rynku pracy. Zdobywamy nowe umiejętności poparte certyfikatami, podnosimy kwalifikacje i poszerzamy wiedzę. Szkolenia zawsze są przeprowadzane przez specjalistów w danej branży, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny projektów. Udział w szkoleniach może przynieść długookresowe i wymierne korzyści – taka osoba lepiej jest postrzegana przez pracodawców i staje się konkurencyjna na rynku pracy.

 

Bezpłatne szkolenia otwarte »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Czym różnią się darmowe szkolenia od szkoleń płatnych?

Szkolenia to skuteczna i szybka metoda na podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności. Osoba, która chętnie korzysta z różnego rodzaju szkoleń...

Zamknij