Rozmowa z klientem wewnętrznym lub zewnętrznym, przebiegająca bez większych zakłóceń, to sprawdzian podstawowych umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych pracownika. Ważne jest budowanie pozytywnego klimatu spotkania od pierwszych chwil jego trwania, niezależnie od tego, czy rozmowa przebiega w najbardziej optymalny sposób. Umiejętność rozpoznawania stylów komunikacji klienta i odczytywania jego potrzeb oraz dostrajanie się to główne cele tego warsztatu, opartego na wielu praktycznych ćwiczeniach i symulacjach.

Termin:

02.10.2020 – brak wolnych miejsc

Najbliższy termin planowany na początek 2021 roku

Czas trwania:

1 dzień (8 godz.)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności obsługi różnego typu klientów wewnętrznych i zewnętrznych poprzez rozwijanie umiejętności szybkiej analizy sytuacji, kontroli emocji po stronie własnej  oraz rozmówcy, budowanie pozytywnego klimatu rozmowy, a także stosowania skutecznych technik dostrajania się do stylu komunikacji rozmówcy.

Korzyści z uczestnictwa:

 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów z klientami
 • Poczucie kontroli oraz większa pewność siebie w kontakcie z klientem
 • Rozwijanie umiejętności identyfikacji typów klientów i prowadzenie spotkania na poziomie synchronizacji ze sposobem mówienia i potrzebami rozmówcy
 • Wypracowanie skutecznych sposobów reagowania pod wpływem emocji i presji otoczenia
 • Stosowanie w praktyce skutecznych technik asertywnych, aby konstruktywnie reagować  na trudne sytuacje interpersonalne
 • Umiejętność rozpoznawania i eliminowania najczęściej popełnianych błędów w obsłudze klienta
 • Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na krytykę oraz formułowania konstruktywnych informacji zwrotnych

Metody szkoleniowe – wersja stacjonarna

 • Mini-wykład z prezentacją multimedialną
 • Dyskusja moderowna
 • Filmiki poglądowe
 • Gry i symulacje
 • Test samopoznania
 • Praca indywidualna lub/i w parach z wykorzystaniem udostępnionych kart pracy
 • Case study
 • Praca z wykorzystaniem dostarczonych przez trenera materiałów do analizy

 

Program szkolenia:  

MODUŁ 1: TRÓJKĄT SATYSFAKCJI KLIENTA

 • Prezentacja programu, zebranie i odniesienie się do oczekiwań uczestników, kontrakt grupowy, ćwiczenie integracyjne
 • Aktualne standardy i trendy w obsłudze klienta. Obsługa klienta oparta na budowaniu relacji
 • Praca z klientem w oparciu o „trójkąt satysfakcji” (analiza potrzeb merytorycznych, proceduralnych i psychologicznych klienta)
 • Podstawowe bariery i nieporozumienia w standardowym kontakcie
 • Przeciwdziałanie nieporozumieniom poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań doprecyzowujących oraz dostrojenie

MODUŁ 2. PROFESJONALIZACJA KONTAKTU Z KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM

 • Model „SUPER” w profesjonalnej obsłudze klienta (Skuteczność, Upewnianie się, Prezentowanie, Empatia, Reakcja)
 • Model „3 x PO” Posłuchaj-Powtórz-Pomóż)
 • Komunikat „Ja” i „My”.
 • Unikanie zwrotów zamykających i niekonstruktywnych podczas rozmowy

MODUŁ 3: STYLE KOMUNIKACJI W KONTAKCIE Z KLIENTEM ZEWNĘTRZNYM

 • Style komunikacyjne wg. metodologii Extended DISC
 • Diagnoza własnego stylu komunikacji
 • Postawy i cechy osobowości a zakłócenia podczas rozmowy z klientem zewnętrznym
 • Styl komunikacyjny a dostrojenie. Rozmowa biznesowa i reagowanie na zakłócenia w oparciu o różnice w stylu komunikacji

MODUŁ 4: WYWIERANIE WPŁYWU

 • Czy różni się wywieranie wpływu od manipulacji?
 • Wywieranie wpływu poprzez komunikację niewerbalną (postawa, gestykulacja, proksemika, sposób mówienia, spójność)
 • Podstawowe techniki wywierania wpływu
 • Przekonywanie poprzez stosowanie „języka korzyści” w prowadzeniu rozmów, negocjacji

PODSUMOWANIE SZKOLENIA:

 • Podsumowanie treści merytorycznych
 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Ewaluacja szkolenia

 

Przeczytaj poprzedni wpis:
Profesjonalne negocjacje handlowe

 

Zamknij