FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

 

Kto może uczestniczyć w szkoleniach?

Szkolenia dedykowane są osobom prywatnym – dorosłym i młodzieży (w niektórych przypadkach, o których zawsze powiadomimy przy opisie szkolenia).

Ile osób liczy grupa szkoleniowa?

Grupa szkoleniowa liczy 5-10 osób. W przypadku, gdy na szkolenie zgłosi się mniej niż 5 osób, szkolenie zostanie przesunięte w czasie, o czym poinformujemy zainteresowane osoby, najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.

Co trzeba zrobić, by zostać uczestnikiem szkolenia?

Zapraszamy do skorzystania z elektronicznego formularza, znajdującego się na stronie każdego szkolenia.

Zapisów można dokonać również kontaktując się bezpośrednio z opiekunami szkoleń:

—–

Klaudia Adamus

Starszy Specjalista ds. Organizacji Szkoleń

515 212 450 | 12 399 41 69

kadamus@avenhansen.pl

Co decyduje o przyjęciu na szkolenie?

O przyjęciu Kandydata na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo udziału  mają jednak osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach Fundacji.

Kiedy pojawia się informacja, ze szkolenie na pewno będzie realizowane?

Szkolenie potwierdzamy na 7 dni przed datą realizacji. Jeśli nie otrzymamy wystarczającej ilości zgłoszeń, wówczas wyznaczymy kolejny termin szkolenia, o czym poinformujemy Uczestników mailowo bądź telefonicznie.

Gdzie są organizowane szkolenia?

Szkolenia realizowane są w obiektach na terenie Krakowa bądź Warszawy (w zależności od konkretnego szkolenia) wyposażonych w odpowiednie narzędzia potrzebne do realizacji warsztatów.

Czy w ramach szkoleń Fundacja zapewnia wyżywienie?

Fundacja zapewnia wyżywienie w postaci obiadu oraz serwisu kawowego podczas trwania szkolenia.

Czy można wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu?

Tak. Nie ma ograniczeń co do uczestnictwa w ilości szkoleń. Natomiast pierwszeństwo udziału mają osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach Fundacji.

Ile czasu trwa szkolenie?

Szkolenia realizowane są w wymiarze jednego dnia, tj. 8 h dydaktycznych. W tym czasie zawarte są krótkie przerwy kawowe oraz jedna dłuższa przerwa obiadowa.

Czy Fundacja pokrywa koszty dojazdu na szkolenie?

Nie. Koszty dojazdu na szkolenie pozostają po stronie Uczestnika.