Szkolenia dla asystentek

Tematem szkolenia jest przedstawienie najnowszych standardów obsługi sekretariatu, poznanie zbioru zasad i procedur, które opisują zachowania, czynności i umiejętności. To gwarantuje, że nasza obsługa będzie solidna, profesjonalna i uprzejma – satysfakcjonująca dla Przełożonego, Współpracowników i Gości Zewnętrznych. Szkolenie pozwala nabyć wartościową wiedzę i umiejętności Asystentkom / Sekretarkom, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności ich pracy.

Zobacz daty szkoleń

Dla kogo szkolenie dla asystentek?

Szkolenie dla asystentek adresowane jest do wielu grup zawodowych. Zarówno do osób, które mają już doświadczenie w pracy asystentki / sekretarki, ale chcą nabyć nowe umiejętności i rozszerzyć swoją wiedzę, jak i do osób, które dopiero planują rozpocząć pracę w tym zawodzie. Projekt szkolenia został przygotowany z myślą o asystentkach, sekretarkach i innych pracownikach, którzy pomagają swoim przełożonym w sprawach administracyjnych i chcą podnieść efektywność wykonywanej pracy oraz swoje umiejętności komunikacyjne.

Grupa docelowa szkolenia:

 • sekretarki,
 • recepcjonistki,
 • asystentki (prezesów, dyrektorów, menedżerów itp.),
 • specjaliści ds. administracji,
 • pozostałe osoby odpowiedzialne za prace biurowe lub chcące podjąć pracę w biurze, sekretariacie itp.

Zobacz program szkolenia

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy szkolenia otwartego organizowanego przez AVENHANSEN udoskonalą swoje umiejętności oraz nabędą kompetencje, które powinna posiadać profesjonalna asystentka, m.in.:

 • Dowiesz się, jak efektywniej wykorzystać swój czas.
 • Poznasz takie pojęcia, jak krzywa wydajności, nauczysz się planować dzień pracy, zrozumiesz, co Cię rozprasza.
 • Dowiesz się, jak być osobą otwartą i komunikatywną w sytuacjach trudnych i konfliktowych (umiejętność konstruktywnego rozwiązywania konfliktu).
 • Nauczysz się lepszej organizacji pracy.
 • Zrozumiesz swoją wartość w firmie. Zbudujesz pewność siebie.
 • Nabędziesz umiejętność budowania wysokiej jakości relacji w zespole poprzez prowadzenie skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 • Poprawisz skuteczność radzenia sobie ze stresem.
 • Poznasz niezbędne zasady savoir vivre w relacjach biznesowych.

Poznaj trenerów i miasta, w których prowadzimy szkolenie

Dlaczego warto wybrać szkolenie dla asystentki?

Asystentka to zawód, który wymaga ciągłej pracy nad sobą i nieustannego rozwijania swoich kompetencji. Bez tego, trudno jest być dobrą asystentką. Asystentka dba o sprawny przebieg informacji i różnych zdarzeń w firmie, jest wizytówką przedsiębiorstwa i wspiera firmę w osiągnięciu sukcesów. Z tego też powodu musi być kompetentna, dobrze zorganizowana i asertywna. Biorąc udział w otwartym szkoleniu dla asystentek organizowanym przez firmę szkoleniową AVENHANSEN, nabędziesz wielu praktycznych umiejętności, które są niezbędne w tym zawodzie i pomogą Tobie oraz Firmie, w której pracujesz odnieść sukces. Lepsza organizacja pracy i większe umiejętności to większa efektywność. Natomiast większa efektywność przekłada się na większe korzyści finansowe dla Ciebie i przedsiębiorstwa.

Szkolenie dla asystentek i sekretarek – metody szkoleniowe

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • wykład,
 • prezentacje,
 • symulacje,
 • studium przypadku,
 • burza mózgów.

Jak długo trwa szkolenie dla sekretarki?

Szkolenie dla sekretarki obejmuje 2 dni szkoleniowe. Podczas szkolenia uczestnicy dostają obszerne materiały szkoleniowe oraz nabywają niezbędną wiedzę, umiejętności, bezcenne doświadczenie dostarczane przez naszych wykwalifikowanych i certyfikowanych trenerów.

Informacje dodatkowe

Gwarantujemy:

 • przerwy kawowe,
 • smaczny posiłek,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie trenerów,
 • certyfikat AVENHANSEN po odbyciu szkolenia,
 • małe grupy szkoleniowe,
 • bezcenne doświadczenie.

Na hasło “fundacja” przewidujemy atrakcyjne zniżki!

Zobacz daty szkoleń