Szkolenia dofinansowane

Szkolenia to doskonała forma rozwijania swoich umiejętności oraz kompetencji. W czasach dużej konkurencyjności na rynku, koniecznym staje się rozwijanie takich umiejętności, które dają przewagę na tle innych osób wypełniających rynek pracy. Szkolenia przyczyniają się do podniesienia jakości wykonywanej pracy. Dokształcanie jest niezbędne w celu pozyskania wykwalifikowanych pracowników. Wyszkolony pracownik przyczynia się do podnoszenia jakości rynkowej. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, wyszkolony pracownik to atut dla całej organizacji. Dzięki wyszkolonym pracownikom wiele procesów w firmie zostaje ulepszonych, poprawia się jakość pracy, co przekłada się na bezpośredni zysk dla przedsiębiorcy.

Ze względu na sposób finansowania, szkolenia można podzielić na cztery podstawowe grupy:

Szkolenia dofinansowane z UE

Szkolenia dofinansowane z UE są projektami współfinansowanymi przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Takie szkolenia skierowane są zarówno do osób prywatnych (bezrobotnych lub pracujących), jak i przedsiębiorców. Istnieje wiele podmiotów publicznych oferujących różnorodne kursy i szkolenia w części lub całości finansowanych przez środki pochodzące z UE. Oferowane szkolenia nie są dostępne dla wszystkich, ponieważ aby móc wziąć w nich udział, trzeba spełnić określone warunki.

Aby osoba prywatna mogła wziąć udział w szkoleniu finansowanym ze środków UE, musi spełniać określone wymogi. Najczęściej jest to zamieszkanie określonego województwa lub powiatu, a także odpowiedni wiek lub praca w danej branży. Kolejnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza (w ramach tzw. projektu) i zgłoszenie swojej kandydatury. W projektach skierowanych do osób indywidualnych możliwe jest do 100% dofinansowania z UE. Jednak w niektórych województwach wymagany jest 10% wkład własny. Instytucje organizujące szkolenia wychodzą z założenia, że brak odpłatności za szkolenia może prowadzić do braku systematyczności uczestników.

Przedsiębiorstwa ze szkoleń dofinansowanych z UE korzystają na nieco innych zasadach. Maksymalne dofinansowanie, które mogą otrzymać z UE wynosi do 80%. Duże przedsiębiorstwa pokrywają 40% kosztów a małe 20%. W przypadku szkoleń specjalistycznych wysokość wkładu własnego jest jednak wyższa. Wnioski o dofinansowanie projektu szkoleniowego dla pracowników firmy przyjmuje się raz w roku w ramach konkursów organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wnioskodawcami mogą być zarówno osoby prywatne, firmy chcące szkolić swoich pracowników, jak i firmy szkoleniowe świadczące usługi szkoleniowe.

Szkolenia dofinansowane z KRS

Przedsiębiorcy mogą również czerpać środki na szkolenie swoich pracowników z Krajowego Funduszu Społecznego (KFS). W 2017 r. na ten cel przeznaczone jest 199 588 tys zł. Maksymalna wysokość przyznanych środków na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. Aby móc skorzystać z opisanej formy dofinansowania, pracodawca musi złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Alternatywa dla szkoleń płatnych – szkolenia bezpłatne

Doskonałą alternatywą dla szkoleń dofinansowanych z UE są całkowicie bezpłatne szkolenia organizowane przez Fundację AVENHANSEN. Decydując się na bezpłatne szkolenie organizowane przez Fundację, unikamy całej papierologii, która jest konieczna przy korzystaniu z ofert unijnych.

Cała baza specjalistycznych szkoleń skierowana jest nie tylko do przedsiębiorców, ale przede wszystkim do osób prywatnych chcących rozwijać swoje umiejętności i poszerzać horyzonty. Uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące w administracji publicznej, nauczyciele, pracownicy socjalni, sprzedawcy, menedżerowie, pracownicy obsługi klienta, pracownicy HR, jak również studenci czy osoby bezrobotne poszukujące pracy. Szkolenia z Fundacją AVENHANSEN to idealny sposób na nabycie nowych kompetencji ze szczególnym naciskiem na kompetencje miękkie. Kompetencje miękkie są priorytetowe podczas aplikowania na stanowiska zarządcze oraz tam, gdzie wymagana jest współpraca z ludźmi. Wiele osób lekceważy kompetencje miękkie, ponieważ uważa, iż sama znajomość języka, czy perfekcyjna znajomość komputera zagwarantuje sukces. Nic bardziej mylnego. To tzw. soft skills często decydują o tym, czy dany kandydat będzie odpowiedni na konkretne stanowisko pracy. Najbardziej pożądanymi przez pracodawców umiejętnościami miękkimi są: odpowiednia autoprezentacja, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, elastyczność, odporność na stres oraz determinacja w osiąganiu celów.

Darmowe szkolenia organizowane przez Fundację AVENHANSEN przeprowadzane są w formie otwartej, dzięki czemu istnieje możliwość wymiany cennego doświadczenia pomiędzy uczestnikami różnych branż. Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób pracujących w konkretnych branżach, jak i do osób, które chcą zmienić zawód.