Darmowe szkolenia dla asystentek

Na przestrzeni ostatnich lat zawód asystentki-sekretarki znacznie ewoluował. Dowodem na to jest fakt, że określenie “sekretarki” zostało częściowo wyparte przez “asystentkę”. Zmianie uległy także kompetencje współczesnych asystentek. Asystentka musi posiadać konkretne umiejętności potwierdzone dyplomami lub certyfikatami, znać co najmniej jeden język obcy oraz mieć wysoko rozwinięte kompetencje miękkie. Zawód asystentki to zawód wymagający wielu predyspozycji, które można nabyć podczas bezpłatnych szkoleń.

Uczestnictwo w szkoleniach jest doskonałym sposobem na zdobycie nowych kwalifikacji i doszkalanie umiejętności w pracy asystentki. Udział w szkoleniach wzmacnia naszą pozycję na rynku pracy, jednocześnie stajemy się bardziej atrakcyjni i konkurencyjni dla potencjalnych pracodawców. Wyszkolona asystentka to niepodważalna korzyść dla szefa – przyczynia się do generowania zysków dla firmy, zmniejsza ryzyko powstawania niekorzystnych sytuacji w firmie i jej otoczeniu.  

Dobra asystentka, czyli jaka?

Od kobiet na stanowiskach asystenckich wymaga się ciągłego rozwijania swoich umiejętności oraz poszerzania horyzontów. Asystentka to “prawa ręka” szefa i  dlatego musi zadbać m.in. o prawidłowy obieg informacji w firmie, przygotowanie różnego rodzaju zestawień, raportów, musi odpowiednio zaplanować wszystkie spotkania oraz wyjazdy służbowe. Obowiązków jest wiele.

Do najbardziej pożądanych umiejętności asystentek zalicza się:

  • Bardzo dobrą obsługę komputera i urządzeń biurowych (drukarki, skanery, kopiarki, rzutniki, fax) – komputer to niezbędne narzędzie w pracy asystentki. Standardowym pakietem biurowym jest Microsoft Office (edytor tekstu Word, arkusz kalkulacyjny Excel, program do przygotowania prezentacji PowerPoint). W wersjach zaawansowanych pojawia się również Access służący do pracy z bazami danych oraz Outlook. Nowszymi programami z powodzeniem wykorzystywanymi w pracy biurowej jest również OpenOffice i MS Works. Oprócz wspomnianych programów, coraz częściej obserwowany jest trend dostępu do dokumentów z każdego miejsca, w którym dostępny jest Internet, czyli bez konieczności wykupu i instalacji specjalistycznych programów biurowych. W takim wypadku pomocny może okazać się Google Docs.
  • Znajomość języków obcych – w dzisiejszych czasach standardem jest komunikatywna znajomość języka angielskiego. Zdarzają się i takie firmy, które oczekują znajomości języka na wyższym poziomie (B2/C1), co dodatkowo potwierdzone będzie odpowiednim certyfikatem FCE lub CAE. W czasach, gdy język angielski jest już niemalże standardem, warto zastanowić się nad nauką drugiego języka obcego. Dużą popularnością cieszą się m.in język hiszpański, niemiecki, francuski, włoski.
  • Dobrą organizację pracy – umiejętność ta wchodzi w zakres kompetencji tzw. soft skills. Asystentka musi być osobą doskonale zorganizowaną, po to, aby odpowiednio zaplanować nie tylko swój czas pracy, ale i swojego szefa.
  • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne – pod tym pojęciem kryją się wszystkie umiejętności związane z kontaktami z ludźmi, czyli m.in. umiejętność współpracy, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów. Asystentka często zobowiązana jest do reprezentacji szefa podczas spotkań, konferencji, jak również odpowiedzialna jest za utrzymywanie długofalowych kontaktów z klientami, dlatego umiejętność nawiązywania kontaktów jest nieoceniona przy pracy asystentki.  
  • Umiejętności negocjacyjne – branie udziału w różnego rodzaju negocjacjach to niekiedy stały element pracy asystentki. Dobra asystentka nastawiona na własny rozwój powinna znać podstawowe techniki negocjacyjne, które potem z powodzeniem może wykorzystać w wielu innych branżach.
  • Umiejętność zarządzania czasem – dzięki tej umiejętności, praca zawsze będzie wykonana w terminie i bez zbędnych zaległości.
  • Umiejętność przemawiania – podczas konfrontacji z publiczności wymaga się “zachowania zimnej krwi”. Dobre przemówienie to takie, które skupi uwagę wszystkich zgromadzonych. Jest to bardzo ważna umiejętność, którą można szkolić w trakcie kariery zawodowej.

Niezależnie od tego, czy pracujemy na stanowisku asystentki, czy dopiero chcemy rozwijać się w tym kierunku, warto już teraz pomyśleć o specjalistycznych i darmowych szkoleniach skierowanych do asystentek. Taką możliwość daje Fundacja AVENHANSEN, oferując bezpłatną bazę szkoleń. Szkolenia prowadzone są przez trenerów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do tego, aby  szkolić obecne lub przyszłe asystentki. Co więcej, szkolenia prowadzone są w formie otwartej, dzięki czemu istnieje możliwość konfrontacji swoich umiejętności z pozostałymi uczestnikami szkolenia. Uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość poznania skutecznych technik umożliwiających efektywne prowadzenie biura, a także nabyć umiejętności uniwersalne z zakresu kompetencji miękkich, które mogą z powodzeniem zostać wykorzystane także w innych branżach. Zapraszamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie.