Kompetencje zawodowe, czyli posiadana wiedza, umiejętności, doświadczenie wpływają na jakość i skuteczność wykonywanej pracy. Wymagania stawiane pracownikom przez pracodawcę wymuszają doskonalenie swoich kompetencji. Kompetencje nie są cechami stałymi i raz nabytymi. Wręcz przeciwnie – wymagają tego, aby były rozwijane. Rozwój kompetencji jest procesem ciągłym i podlegającym zmianom w czasie. Specjaliści zajmujący się zasobami ludzkimi uważają, że wiedza ludzka ulega przedawnieniu już w dwa lata od jej zdobycia. O nasze kompetencje nie zadba nikt inny niż my sami, dlatego inwestycja w samodoskonalenie się jest obecnie bardzo ważna.

Dlaczego warto rozwijać się zawodowo?

Po pierwsze – stajemy się bardziej pewni siebie, zyskujemy większą wiarę w siebie i swoje możliwości.

Po drugie – rozwijanie swoich kompetencji to inwestycja w siebie. Poszerzanie wiedzy przekłada się na efektywniejsze wykonywanie zadań w organizacji, a w dłuższej perspektywie nawet na awans.

Po trzecie – stajemy się bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców i nie dotyka nas problem bezrobocia.

Po czwarte – jak podkreślał A. Pocztowski zajmujący się tematyką zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) – ludzie nie są zasobem, lecz dysponują zasobem, czyli określoną wiedzą, umiejętnościami, zdolnościami, postawami, a także wartościami. To pracownicy, jako właściciele zasobu ludzkiego ostatecznie wpływają na kształt i funkcjonowanie miejsca, w którym pracują. Brak odpowiednich umiejętności nierzadko przesądza o “być albo nie być w organizacji”.

Każdy pracodawca chce posiadać jak najlepiej wykwalifikowaną kadrę. Im lepsi są nasi ludzie, tym lepiej działa całe przedsiębiorstwo. W czasach dużej konkurencyjności, stały wzrost produktywności jest konieczny do utrzymania się na rynku pracy. Wyższy poziom wykształcenia siły roboczej, wyższe aspiracje społeczne, a także zmiany w demografii siły roboczej sprawiają, że firmy mają do czynienia z całkiem nową jakością pracowników. Tym samym zwiększają się wymagania pracodawców wobec pracowników, a aby im sprostać trzeba inwestować we własny rozwój zawodowy.

Dbanie o dobre funkcjonowanie organizacji i rozwój zawodowy osób, które w niej pracują to nie zawsze jest zadanie wyłącznie zarządzających. Każdy z nas, niezależnie od tego, czym się zajmuje i gdzie pracuje powinien rozwijać się zawodowo. Nie każdego jednak stać, aby inwestować pieniądze w płatne kursy, szkolenia czy kosztowne studia podyplomowe.

Sposobem na tani rozwój zawodowy są bezpłatne szkolenia organizowane najczęściej przez zewnętrzne firmy szkoleniowe i fundacje. Dobra firma szkoleniowa to taka, która posiada wykwalifikowaną kadrę trenerów i dysponuje całą bazą szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji twardych i miękkich. Takie szkolenia skierowane są nie tylko do przedsiębiorców, ale także do osób prywatnych, dzięki czemu każdy z nas może skutecznie i tanim kosztem rozwijać się zawodowo.

Dokonując wyboru odpowiedniego szkolenia, trzeba postawić sobie najważniejsze pytanie

–  w jakim kierunku chcemy się rozwijać i jakich umiejętności nabyć? Czy potrzebujemy nabyć kompetencji twardych (tzw. hard skills), dostarczających konkretnej wiedzy i umiejętności, czy miękkich (tzw. soft skills), rozwijających umiejętności społeczne i cechy psychofizyczne? Nie ma ważniejszych – idealny pracownik to taki, który posiada konkretne kwalifikacje techniczne, jak również potrafi się komunikować czy współpracować z grupą. Bez szans jest pracownik, który spoczął na laurach.

Szkolenia są dziś popularnym sposobem na tani i skuteczny rozwój zawodowy. To inwestycja w siebie, która przynosi wiele korzyści dla nas i naszych pracodawców. Poszerza perspektywy i daje nowe możliwości, co przekłada się na korzyści osobiste i firmowe. Dzięki szkoleniom szybciej odnajdujemy się w sytuacjach nagłych, niezaplanowanych, a nawet kryzysowych. Poznajemy siebie, swoje możliwości, podejmujemy pracę na wyższych stanowiskach a w efekcie więcej zarabiamy. To niewątpliwie korzyści, które przynosi nam inwestycja nie pieniędzy, a odrobiny czasu i chęci. Samorozwój jest kluczem do sukcesu.